3D modeliranje

3D modeliranje

Izdelava 3D modelov

Izdelava 3D modela vašega produkta ali ideje

Vi priskrbite idejo in natančen opis vaše želje glede izgleda končnega produkta, mi vam vašo zamisel uresničimo. Vse 3D modele lahko prilagodimo in pripravimo v AR (obogatena resničnost) tehnologiji.

3D modeliranje

Izdelava 3D modelov

Izdelava 3D modela vašega produkta ali ideje

Vi priskrbite idejo in natančen opis vaše želje glede izgleda končnega produkta, mi vam vašo zamisel uresničimo. Vse 3D modele lahko prilagodimo in pripravimo v AR (obogatena resničnost) tehnologiji.

Specialisti na področju 3D modeliranja:

Z uporabo specializiranega programa za izdelavo tridimenzionalne reprezentacije predmeta izdelave, vaše ideje ali produkta, ter uporabe AR tehnologije boste lahko model preko svojega mobilnega telefona procesirali v realni prostor v velikosti 1:1.